Špedícia

  • Ponuka špedičného úseku zahŕňa komplexné prepravné a špedičné služby. Vďaka sieti obchodných partnerov je schopná osloviť celú flotilu dodávateľov v priebehu niekoľkých minút a rýchlo reagovať  na objednávky.
  • Spoločnosť DATYS® zabezpečuje aj sprostredkovanie prepravy nebezpečného tovaru podľa dohody ADR vozidlami s potrebnou výbavou.
  • Zabezpečuje celo vozové prepravy, dokládky tovarov aj špeciálne prepravy.
  • Špediční asistenti ovládajú svetové jazyky čím sú schopní zabezpečiť prepravu zo všetkých kútov Európy.
  • Na každú požiadavku klienta reagujú flexibilne a vo väčšine prepráv pripravia cenovú ponuku do 15 minút od zadania požiadavky.