Profil spoločnosti

História spoločnosti:

Spoločnosť vznikla v roku 1996. V roku 2011 sa transformovala na s. r.o.

Rok 1996 – Vznik spoločnosti DATYS. Spoločnosť sa zaoberá maloobchodným predajom spotrebného tovaru ďalším spotrebiteľom prostredníctvom svojich čerpacích staníc. Ďalej sa zaoberá aj veľkoobchodnou činnosťou.

Rok 2000 – Spoločnosť vstupuje na trh medzinárodnej nákladnej prepravy a nakupuje prvé nákladné vozidlá. Špecializuje sa na export do Nemeckej spolkovej republiky.

Rok 2001 – Spoločnosť sa rozširuje o špedičné úseky, kde sprostredkováva obchod medzi podnikmi a inými dopravnými spoločnosťami .

Rok 2003 – Spoločnosť DATYS rozširuje flotilu svojich nákladných vozidiel .

Rok 2006 – Prvých 10 rokov fungovania spoločnosti .

Rok 2009 – Spoločnosť rozširuje svoje pôsobenie na celú západnú Európu , vrátane Portugalska a Španielska.

Rok 2011 – Spoločnosť sa transformuje na DATYS s. r.o.

Rok 2016 – 20 rokov od založenia spoločnosti.

Toho času spoločnosť zaisťuje export a import v rámci celej Európskej únie, vrátane Nemecka, Belgicka, Holandska, Talianska,, Maďarska, Španielska, Francúzska, Chorvátska, Slovinska, Veľkej Británie, Švajčiarska, Škandinávie a mnoho ďalších.

Spoločnosť má v rámci siete servisných partnerských stredísk 24 hodinovú kontrolu nad technickým stavom vozidiel, čím minimalizuje možnosť časového sklzu v dodacom čase.

Vozidlá sú vybavené satelitným navigačným a komunikačným systémom GPS, vďaka ktorému je prehľad o rozmiestnení vozidiel v celej Európe.

Zabezpečuje plné poistenie tovaru, avšak je schopná aj dodatočného poistenia cenných tovarov.

Zabezpečuje objednávky trajektov po celej EÚ.