Čerpacia stanica ADBLUE

AdBlue je vodný roztok močoviny vyrobený z technicky čistej močoviny a demineralizovanej vody. je to bezfarebná, číra kvapalina slabo zapáchajúca po amoniaku. AdBlue je činidlo na redukciu NOx plynov, ktoré je potrebné pre použitie katalyzátorov so selektívnou redukciou ( SCR) v motorových vozidlách s dieselovým motorom.

Cena  ADBLUE  je  najnižšia  v okolí 40 km.

Cena za jeden liter je 0,33 € bez DPH.